5/5

Avtalevilkår Nettside - Fast lavpris

 1. Nettsiden består av 1 enkelt side (landingsside). Design og layout er låst til følgende mal: https://fastlavpris.grunderbox.com/
 2. Dersom kunden har bestilt endringer i design/layout, gjøres det endringer i design og layout ut fra egen avtale.
 3. Alle priser er eks. mva.
 4. Ved inngåelse av avtale faktureres produksjon.
 5. Arbeidet med løsningen påbegynnes når betaling er mottatt.
 6. Ved inngåelse av avtale skal kunden sende utfylt skjema med tekstinnhold og evt. annet nødvendig innhold og informasjon. Bilder som skal brukes på nettsiden, skal kunden laste opp i kundens kundemappe.
 7. Frist på innsendelse av tekst og bilder, og tilbakemeldinger av arbeid er 14 dager med mindre noe annet er skriftlig avtalt.
 8. Dersom frister oppgitt i avtalevilkårene ikke overholdes, kan avtalen faktureres i sin helhet. Dvs. produksjon og driftsavtale for 12. mnd. dersom kunden også har driftsavtale.
 9. Kunden kan forespørre om endringer i tjenesten etter inngåelse av denne avtalen. Dersom en forespurt endring vil medføre ekstra kostnader og/eller forsinket levering, vil Grunderbox AS informere om dette før endringer implementeres. Endringer som medfører ekstra kostnader og/eller forsinket levering skal på forhånd bekreftes skriftlig av kunden.
 10. Software som må kjøpes fra en tredjepart eller kodes fra bunn er ikke inkludert i prisen. Eksempler på dette kan være bookingfunksjon, betalingsfunksjon, etc.
 11. Dersom kunden har bestilt driftsavtale, faktureres denne når nettsiden er godkjent av kunde og lansert
 12. Evt. driftsavtale fornyes automatisk ved utgang av gjeldende avtale.
 13. Evt. drifsavtale har ingen oppsigelsestid.
 14. Da kunden har driftsavtale, kan driftskostnaden justeres årlig i takt med endringen i konsumprisindeksen.
 15. Etter at Gründerbox første gang har skriftlig meddelt at tjenesten er levert, må kunden kontrollere om det foreligger mangel ved tjenesten. Eventuelle mangler må meddeles skriftlig til Gründerbox innen 14 dager med en spesifisert angivelse av manglene som anses å foreligge. Dersom det ikke meldes i fra innen fristen, anses tjenesten som godkjent og alle krav vedrørende eventuelle mangler anses i sin helhet bortfalt.
 16. Gründerbox kan bruke løsningen i sin markedsføring mot nye og eksisterende kunder.

Nettsider

Nettsiden er din bedrifts viktigste reklameplakat!

Grafisk Design

Bli Synlig

Google Min Bedrift

Med Google Min Bedrift gjør du det enklere for folk i nærheten å finne frem til deg.

Annonsering