Avtalevilkår Nettside

 1. Alle priser er eks. mva.

 2. Ved inngåelse av avtale skal kunden sende utfylt onboardingskjema og evt. annen nødvendig informasjon

 3. Arbeidet med løsningen påbegynnes når første betaling for produksjon er mottatt.

 4. Frist på innsendelse av onboardingskjema og tilbakemeldinger av arbeid er 14 dager med mindre noe annet er skriftlig avtalt

 5. Dersom frister oppgitt i avtalevilkårene ikke overholdes, kan avtalen faktureres i sin helhet. Dvs. produksjon og driftsavtale for 12. mnd.

 6. Kunden har rett til opp til 3 forsideutkast. Dersom første/andre-utkast ikke godkjennes, må kunden oppgi begrunnelse for hvorfor utkastet ikke ble godkjent og å gi en detaljert beskrivelse, samt vise til eksempler på hva kunden ønsker

 7. Vi designer nettsiden slik du ønsker. Ombestemmer du deg på arbeid som tidligere er godkjent, påløper det ekstra kostnader på 750,- eks. mva./time. for disse endringene

 8. Dersom det underveis i arbeidet ønskes en veldig spesifikk funksjon som Gründerbox ikke har tilgang eller kjennskap til fra før, vil tidsbruken for å lete etter ønsket løsning som er inkludert i avtalen, bli begrenset til 1 time. Dersom ønsket løsning ikke kommer frem innen denne tiden, vil kunde bli informert om dette. Kostnad for å lete etter ønsket løsning er 750,- eks. mva. per time

 9. Plugins som må kjøpes fra en tredjepart eller kodes fra bunn er ikke inkludert i prisen

 10. Ved inngåelse av avtale faktureres produksjon. Når nettsiden er godkjent av kunde og lansert, faktureres drift

 11. Driftsavtale fornyes automatisk ved utgang av gjeldende avtale. Automatisk fornyelse av driftsavtale kan sies opp når som helst

 12. Driftsavtalen har ingen oppsigelsestid

 13. Etter at Gründerbox første gang har skriftlig meddelt at Løsningen er levert, må Kunden kontrollere om det foreligger mangel ved Løsningen. Eventuelle mangler må meddeles skriftlig til Gründerbox innen 14 dager med en spesifisert angivelse av manglene som anses å foreligge. Dersom det ikke meldes i fra innen fristen, anses Løsningen som godkjent og alle krav vedrørende eventuelle mangler anses i sin helhet bortfalt.

 14. Gründerbox kan bruke løsningen i sin markedsføring mot nye og eksisterende kunder

 15. Prisene kan justeres årlig i takt med endringen i konsumprisindeksen