Avtalevilkår Nettside

 1. Alle priser er eks. mva.

 2. Prisene kan justeres årlig i takt med endringen i konsumprisindeksen

 3. Ved inngåelse av avtale skal kunden innen 14 dager, sende utfylt onboardingskjema og evt. annen nødvendig informasjon med mindre annet er skriftlig avtalt

 4. Kunden har rett til opp til 3 forsideutkast. Dersom første/andre-utkast ikke godkjennes, må kunden oppgi begrunnelse for hvorfor utkastet ikke ble godkjent og å gi en detaljert beskrivelse på hva kunden ønsker

 5. Vi designer nettsiden slik du ønsker. Ombestemmer du deg på arbeid som tidligere er godkjent, påløper det ekstra kostnader på 750,- eks. mva./time. for disse endringene

 6. Frist på tilbakemeldinger av arbeid er 14 dager med mindre noe annet er skriftlig avtalt.

 7. Dersom frister ikke overholdes, kan avtalen faktureres i sin helhet. Dvs. produksjon og driftsavtale for 12. mnd.

 8. Ved inngåelse av avtale faktureres produksjon. Når nettsiden er godkjent av kunde og lansert, faktureres drift

 9. Driftsavtale fornyes automatisk ved utgang av gjeldende avtale. Automatisk fornyelse av driftsavtale kan sies opp når som helst

 10. Driftsavtalen har ingen oppsigelsestid

 11. Vi inkluderer kjøp av domene (som er ledig) eller hjelp til å lansere på eksisterende domene som du eier, samt bistand til oppsett av inntil 10 e-postbrukere. Dette gjelder for alle domener med standardpriser. Spesielle domener som koster mer enn 250,- eks. mva. per år å leie må bestilles separat

 12. Etter at Gründerbox første gang har skriftlig meddelt at Løsningen er levert, må Kunden kontrollere om det foreligger mangel ved Løsningen.

 13. Etter at Gründerbox første gang har skriftlig meddelt at Løsningen er levert, må kunden kontrollere om det foreligger mangel ved løsningen. Eventuelle mangler må meddeles skriftlig til Gründerbox innen 14 dager med en spesifisert angivelse av manglene som anses å foreligge. Dersom det ikke meldes i fra innen fristen, anses Løsningen som godkjent og alle krav vedrørende eventuelle mangler anses i sin helhet bortfalt

 14. Gründerbox kan bruke produsert løsning i sin markedsføring