Avtalevilkår grafisk design

  1. Alle priser er eks. mva.

  2. Ved inngåelse av avtale skal kunden sende utfylt Kartlegging av merkevare-skjema og evt. annen nødvendig informasjon

  3. Arbeidet med løsningen påbegynnes når betaling for produksjon er mottatt

  4. Frist på innsendelse av Kartlegging av merkevare-skjema og tilbakemeldinger av arbeid er 2 dager med mindre noe annet er skriftlig avtalt

  5. Dersom frister oppgitt i avtalevilkårene ikke overholdes, kan avtalen faktureres i sin helhet dersom kunden har inngått nedbetalingsplan

  6. Kunden vil motta skisser for 3 konsepter hvor kunden velger ett konsept som skal videreutvikles

  7. Kunden har krav på ubegrenset antall revidering av valgt konsept. Kunden skal gi grundige tilbakemeldinger etter beste evne på arbeid som er gjort.

  8. Etter at Gründerbox første gang har skriftlig meddelt at Løsningen er levert, må Kunden kontrollere om det foreligger mangel ved Løsningen. Eventuelle mangler må meddeles skriftlig til Gründerbox innen 14 dager med en spesifisert angivelse av manglene som anses å foreligge. Dersom det ikke meldes i fra innen fristen, anses Løsningen som godkjent og alle krav vedrørende eventuelle mangler anses i sin helhet bortfalt

  9. Gründerbox kan bruke løsningen i sin markedsføring mot nye og eksisterende kunder